Organisatieadvies

Een organisatie heeft 4 pijlers waarop de prestaties van de organisatie steunen: mensen, cultuur, structuur en systemen. Het resultaat is het organisatiegedrag en dat bepaalt de resultaten in termen van kwaliteit van de organisatie, kwaliteit van de arbeid en kwaliteit van de arbeidsverhoudingen (de 3 K´s). Zij geven de organisatie zin, vormen het bestaansrecht van de organisatie.

In de 3 K´s worden voorwaarden geschapen voor excellente prestaties waarbij drie resultaatgebieden centraal staan. De balans tussen de externe eisen en de interne organisatie en de balans tussen de sociale en technische variabelen komt tot uiting in die drie resultaatgebieden.

Wat zijn de 3 resultaatgebieden? 

Kwaliteit van de organisatie;
Het vermogen van de organisatie om op een productieve wijze te voldoen aan de markteisen (bijvoorbeeld: efficiency, flexibiliteit, innovatie, klanttevredenheid, productiviteit en procesbeheersing).

Kwaliteit van de arbeid;
De betrokkenheid van medewerkers als gevolg van een zinvolle taakinhoud met invloed op de organisatie van het werk (regelcapaciteit), overlegmogelijkheden en leer- en ontplooiingsmogelijkheden en creativiteit

Kwaliteit van de arbeidsverhoudingen en de onderlinge relaties;
De manier waarop interne partijen met elkaar samenwerken (nadruk op coöperatie in plaats van conflict, effectieve samenwerking), het onderling vertrouwen en resultaatgericht met openheid en wederzijds respect.

Via We all Share kunt u de juiste consultant inhuren voor uw organisatieadvies. Wij zijn gespecialiseerd in advies over onder meer strategie- en organisatievraagstukken.

Het implementeren van de oplossingen behoort ook tot de mogelijkheden. Opdrachten kunnen variëren van het verbeteren van de efficiency van bedrijfsprocessen, het uitbesteden van niet-kern taken of het optimaliseren van bijvoorbeeld de supply-chain.

Specifieke kennis is er van o.a.:

  • Ziekenhuisorganisaties;
  • OK-organisaties;
  • Ambulancediensten;
  • HR-vraagstukken;
  • Projectmanagement;
  • Logistieke vraagstukken;
  • Facilitair management;

Geïnteresseerd? Laat het ons weten bel 085-0605085 of mail naar info@weallshare.nl 

Contact
employment agency detachering uitzendbureau zorg
employment agency detachering uitzendbureau zorg